Wanneer de ontwikkeling van de visuele vaardigheden bij jonge kinderen achterblijft, is dit te herkennen aan:

-Concentratieproblemen
-Onrustig en druk zijn
-Uitgeblust uit school komen
-Snel gefrustreerd zijn bij fijn motorische activiteiten
-Een slechte ontwikkeling van de grove en fijne motoriek
-Angst voor klimmen, springen en ballen

Vanaf groep 3 kunnen hier de volgende problemen bijkomen:

Lichamelijke problemen:
-Hoofdpijn
-Moeilijk kijken (knijpt met de ogen of fronst)
-Wrijven in de ogen
-Regelmatig grote pupillen
-Te korte werkafstand (met de neus in het boek zitten)
-Hoofd in een scheve stand tijdens het bord lezen
-Houterige motoriek
-Achterblijvende motoriek
-Moeite met het inschatten van afstand en snelle bewegingen
-Angst bij het bewegen
-Is ‘onhandig’ struikelt vaak, stoot zich makkelijk
-Moeite met links/rechtsherkenning

Concentratieproblemen:
-Kan druk of dromerig zijn
-Fysieke onrust (voornamelijk tijdens het lezen en schrijven)
-Heeft AD(H)D
-Heeft NLD
-Heeft Autisme of een daaraan verwante stoornis

Leesproblemen:
-Laag of juist heel hoog leestempo
-Moeite met begrijpend lezen
-Moeite met langdurig lezen
-Moeite met woordherkenning
-Husselen van letters (weps i.p.v. wesp)
-Hardnekkige omkeringen: b/d, ei/ie, m/w, 14/41
-Technisch lezen beneden niveau

Schrijfproblemen:
-Slordig en onregelmatig handschrift
-Aan het einde van een oefening slordiger schrijven en onlogische fouten maken
-Niet op de lijn schrijven
-Letters en cijfers omdraaien
-Niet goed van het bord over kunnen schrijven
-krampachtige pengreep en/of schrijfhouding

 

Overbelast visueel-systeem
Kinderen (en volwassen) met een onrijp visueel-systeem raken in dit digitale tijdperk zeer vaak overbelast door het veelvuldig gebruik van smartphone, tablet, spelcomputer, PC en/of TV.
Er ontstaat visuele stress, waardoor neurologische en fysieke blokkades ontstaan.
Advies voor kinderen tussen de 8 tot 13 jaar: maximaal 2 uren schermtijd per dag met een maximum van 20 minuten aaneengesloten. Daarnaast 2 uren per dag beweging in de buitenlucht!
(Is je kind jonger? dan luidt het advies: zo min mogelijk scherm! Is je kind ouder? Probeer te streven naar een maximum van 2 uren schermtijd per dag en zorg daarnaast voor voldoende beweging en buitenlucht.)

Pas op!
Slimme kinderen kunnen hun visuele tekortkomingen uitermate goed verdoezelen voor de buitenwacht! Dit doen ze door het bedenken van ezelsbruggetjes en het intuïtief inschatten van situaties. Om kenmerken van een onrijp visueel-systeem te herkennen is goed kijken naar een kind noodzakelijk!

De kunst van goed kijken

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera