Een prachtig wonder der natuur….

Wat begint als een klein hoopje cellen, ontwikkelt zich volgens een vast stramien, stapje voor stapje in negen maanden tijd tot een baby!
En hoe komt dat? o.a. door beweging!

Al na slechts een aantal weken zwangerschap beschikt een foetus over vele automatische bewegingspatronen. Denk eens terug aan de eerste echo bij de verloskundige, waarbij je jullie jonge spruit zag spartelen! Deze eerste spontane bewegingen noemen we primaire reflexen.
Primaire reflexen worden aangestuurd vanuit het centraal zenuwstelsel. Ze worden geactiveerd door zintuiglijke prikkels die worden waargenomen door een foetus in de baarmoeder. Dit is het begin van de psychomotorische ontwikkeling. Zintuigen en de motoriek zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Elke beweegreactie is een nieuwe zintuiglijke prikkel! De zintuiglijke prikkel wordt opgenomen, verwerkt en vanuit het centraal zenuwstelsel wordt weer een nieuwe beweging geactiveerd.  Het lijkt op een sensomotorische kettingreactie: prikkel-verwerking- beweegreactie.

Primaire reflexen hebben een zeer belangrijke taak in het begin! Ze zorgen ervoor dat een baby tijdens de zwangerschap, geboorte en kort na de geboorte kan overleven. Ze zijn een eerste aanzet bij het activeren van bewegingspatronen die aangestuurd worden vanuit het de kern van het brein. Bij het activeren van steeds meer bewegingspatronen ontstaat een steeds groter en complexer wordend netwerk van actieve verbindingen in het brein. Hierdoor ontwikkelen motorische vaardigheden zich en is een baby/kind steeds meer en beter in staat om bewegingspatronen bewust en gecoördineerd uit te voeren. Primaire reflexen integreren uiterlijk rond de tweede verjaardag van een kind in het lichaam en komen alleen nog in actie als dit nodig is (posturale reflexen).

Met andere woorden:
1 Bewegen zorgt voor een actief brein!
2 Een actief brein zorgt voor het uitbreiden en versterken van neurale verbindingen.
3 Daardoor kan informatie sneller, efficiënter en effectiever worden verwerkt!

Mooi toch? Daarom…..leer je beter in beweging! Tijdens het bewegen zet je al je zintuigen in! Dit zorgt continu voor zintuiglijke prikkels. Deze worden verwerkt en er wordt op geanticipeerd. Actie, reactie! Leren door te ervaren!

 

 

Maar…..

Wanneer een kind ruim voor of na de uitgerekende datum is geboren, veel ziek is geweest, niet of te weinig bewogen heeft in de ruimte: zoals het liggen op de buik, het omrollen en kruipen, dan kan dit gevolgen hebben voor de verdere ontwikkeling. Primaire reflexen zijn dan vaak niet goed geïntegreerd in het lichaam. Ze verdwijnen niet vanzelf omdat ze onderdeel zijn van de kettingreactie en een fundamenteel belangrijke taak hebben. Primaire reflexen blijven ‘standby’ totdat ze voldoende geactiveerd zijn! Pas dan kunnen ze integreren in het lichaam en kunnen bijbehorende neurale verbindingen tot stand komen. Voldoende bewegen op jonge leeftijd is dus noodzakelijk om alle schakeltjes in de sensomotorische (zintuigen en motoriek) kettingreactie te activeren. Wanneer schakeltjes gemist worden dan spreken we van  psychomotorische onrijpheid.

-Leer-gedragsproblemen
-Concentratieproblemen
-Visuele problemen
-Motorische problemen

Het is slechts een greep uit de mogelijke gevolgen die psychomotorische
onrijpheid  kan hebben. 

Voor alle duidelijkheid, psychomotorische onrijpheid mag NIET verward worden met intelligentie! Kinderen met psychomotorische onrijpheid zijn bijna altijd prima leerbaar! Het zijn vaak de: ‘het zit er wel in, maar komt er (nog) niet uit’ kinderen.

Kenmerken die wijzen op psychomotorische onrijpheid

 

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera