Samen staan we sterk!

Passend onderwijs…. een prachtig streven! Maar…. in praktijk blijkt het op dit moment nog een grote uitdaging te zijn om dit voor iedere leerling te realiseren.

Veel leerkrachten zien perfect dat een aantal van hun leerlingen extra zorg nodig hebben, maar ervaren het als onhaalbaar om aan alle onderwijsbehoeften te voldoen.
Dit is frustrerend voor leerling, leerkracht en ouders….

Een mogelijkheid is dan dat ouders zelf extra begeleiding in de vorm van een Bij-Spijker-Pakket of een aantal sessies Nieuwe Leerstrategieen inkopen bij Kinderpraktijk KiddyUp. Deze begeleiding vindt plaats in de praktijkruimte van KiddyUp of op de school van het kind. Wanneer kinderen begeleid worden bij kinderpraktijk KiddyUp wordt samenwerking met school, via bijvoorbeeld de groepsleerkracht en/of intern begeleider altijd nagestreefd in het belang van het kind.

Inmiddels heeft een groot aantal kinderen hier baat bij gehad. Maar…. helaas is het zo dat niet elke ouder van leerlingen met extra onderwijsbehoeften de kosten voor deze extra begeleiding kan betalen.
Teleurstellend… want elk kind heeft recht op passende begeleiding indien dit nodig is.

Daarom biedt Kinderpraktijk KiddyUp:
maatwerkuren aan scholen
Coaching aan het schoolteam

20170111_145928

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera