Ieder kind ontwikkeld zich op zijn eigen manier. Het ene kind leert nu eenmaal sneller dan het andere kind. Maar wat veel ouders én leerkrachten zich vaak niet realiseren is dat de oorzaak van een trage ontwikkeling mogelijk aan een verkeerde samenwerking van de ogen kan liggen. Oorzaak van een foutieve oog-samenwerking is niet zelden het nog actief zijn van primaire reflexen in het lichaam. Daarom is breed onderzoek naar oorzaken van leerproblemen op school cruciaal! Na een uitgebreide screening kunnen heldere verbanden gelegd worden die de basis vormen voor een effectief plan van aanpak.

Pas op!
Met name de meer dan gemiddeld intelligente leerlingen kunnen door het bedenken van ezelsbruggetjes hun visuele tekortkomingen verborgen houden voor de buitenwacht. Een andere groep kinderen is daarentegen niet in staat ezelsbruggetjes te maken waardoor de ontwikkeling van het leerproces stagneert.

Wanneer de ontwikkeling van de visuele vaardigheden bij kleuters achterblijft, is dit te herkennen aan:

-concentratieproblemen
-onrustig en druk zijn
-uitgeblust uit school komen
-snel gefrustreerd zijn bij fijn motorische activiteiten
-een slechte ontwikkeling van de grove en fijne motoriek
-angst voor klimmen, springen en ballen.

Vanaf groep 3 kunnen hier de volgende problemen bijkomen:

Lichamelijke problemen:
-hoofdpijn
-moeilijk kijken (knijpt met de ogen of fronst)
-wrijven in de ogen
-te korte werkafstand (met de neus in het boek zitten)
-hoofd in een scheve stand tijdens het bord lezen

-houterige motoriek
-achterblijvende motoriek
-moeite met het inschatten van afstand en snelle bewegingen
-angst bij het bewegen
-Is ‘onhandig’ struikelt vaak, stoot zich makkelijk
-moeite met links/rechtsherkenning

Concentratieproblemen:
-kan druk of dromerig zijn
-fysieke onrust (voornamelijk tijdens het lezen en schrijven)
-heeft AD(H)D
-heeft NLD
-heeft Autisme of een daaraan verwante stoornis

Leesproblemen:
-laag leestempo
-moeite met begrijpend lezen
-moeite met langdurig lezen
-moeite met woordherkenning
-technisch lezen beneden niveau

Schrijfproblemen:
-slordig en onregelmatig handschrift
-aan het einde van een oefening slordiger schrijven en onlogische fouten maken
-niet op de lijn schrijven
-letters en cijfers omdraaien
-niet goed van het bord over kunnen schrijven

 

 

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera