Hoe leren kinderen?
Het proces van hoe kinderen leren en zich ontwikkelen is nog niet zo eenvoudig te beschrijving……
Dat vraagt enige kennis over de complexe werking van onze hersenen.

In het kort:
Leren gebeurt in het brein! Tijdens de zwangerschap ontwikkeld zich de aanleg van het brein van een baby. Wanneer een baby geboren wordt is het brein in aanleg als orgaan klaar. Maar….ons brein is plastisch! Wat wil zeggen dat structuren van verbindingen nog lang niet allemaal zijn aangelegd en continu veranderen.

Onze hersenen zijn opgebouwd uit grofweg 3 lagen.

——————

Menselijkbrein
Zoogdierenbrein
Reptielenbrein

10-0

Het reptielenbrein
De kern van het brein. Het reptielenbrein is verbonden met het ruggenmerg. Dat samen noemen we het centraal zenuwstelsel. In het centraal zenuwstelsel worden reflexen geactiveerd. Het reptielenbrein zorgt instinctief voor belangrijke lichaamsfuncties om te kunnen overleven. Daarnaast zorgt het voor een constante alertheid op mogelijk gevaar en de lichamelijk reactie daarop: ‘vechten of vluchten’!

Het zoogdierenbrein
De middenlaag van het brein. Het zoogdierenbrein activeert emoties en reacties op emoties. Het activeert ook een gevoel van verbondenheid met de groep waarin je leeft, werkt en leert. Het zoogdierenbrein zorgt daarnaast voor het automatiseren van handelingen en gedragingen.

Het mensenbrein
De bovenlaag van het brein,  bestaande uit het voorste deel van het brein  en de twee hersenhelften met ieder hun eigen functies.
Het mensenbrein zorgt voor:
-het aanleren van vaardigheden op het gebied van motoriek, gedrag;
-het kunnen beredeneren van informatie uit wat je ziet, hoort, weet, herinnert, zelf creatief bedenkt….;
-het leren van schoolse vaardigheden als: rekenen, lezen, schrijven en allerlei kennis;
-het bewust kunnen besturen van allerlei spieren in het lichaam: armen, benen, tong, ogen etc.

Het voorste deel van de hersenen:
Daar bevindt zich o.a. het werkgeheugen! Dit deel in het mensenbrein speelt een belangrijke rol bij het plannen, organiseren, redeneren, creëren, kortom… het leren!

 

hersens
Bij ieder mens is 1 van de 2 hersenhelften net iets sterker ontwikkeld dan de andere en heeft daarom logischerwijs invloed op je leerstijl (beelddenken en/of taaldenken).
Om optimaal tot leren te komen moeten echter beide hersenhelften goed ontwikkeld zijn zodat een goede samenwerking tussen beide hersenhelften tot stand komt.

Toch kan er soms sprake zijn van een ‘dys-balans’…. (mensen met: dyslexie, dyscalculie, dysgrafie, dysorthografie hebben vaak een sterker ontwikkelde rechterhersenhelft).
Wanneer de ontwikkeling en het functioneren van beide hersenhelften te ver uit balans is, dan uit zich dit in bijna alle gevallen in een leer-/ontwikkelingsachterstand. Beide hersenhelften werken namelijk onvoldoende samen door een gebrek aan juiste verbindingen tussen neuronen in de linker- en rechterhersenhelft.
De dys-balans kan voortkomen uit een stukje genetische aanleg. Ook kan het zijn dat er sprake is van een neuromotorische ontwikkelingsvertraging door het nog actief zijn van primaire reflexen in het lichaam.

In onze rechter hersenhelft vinden voornamelijk denkprocessen plaats op basis van:gevoel, het geheel, met kleur, ritme en beeld. Ook wel het primaire denken genoemd. Het is niet aangeleerd, maar je hebt het van nature in je. Ieder mens kan dus in zekere mate beelddenken.

In onze linker hersenhelft vinden voornamelijk denkprocessen plaat op basis van: volgorde, tijd, analyseren, schematisch. Dit alles is ooit bedacht door mensen en is ons aangeleerd. Ieder mens leert dit in grote of minder grote mate.

Wanneer je kind zich in balans ontwikkeld, zal het geen problemen ervaren op school. In ons huidige onderwijssysteem wordt grotendeels een beroep gedaan op de linker hersenhelft. Tijd, volgorde, analyseren, schematiseren, feitenkennis en meetbare zaken spelen daar een belangrijke rol.

Kinderen met een sterkere rechterhersenhelft en een voorkeur hebben voor beelddenken, hebben mogelijk deze ooit bedachte manier van denken (nog wat) minder goed onder de knie en kunnen daardoor leerproblemen ervaren op school.
Deze kinderen worden ook wel beelddenkers genoemd.

Meer lezen over beelddenken

hersens

 

 

 

 

 

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera