Wetenschappelijk onderzoek:

Wetenschappelijk onderzoek beelddenken
Lopend wetenschappelijk onderzoek beelddenken

Meer en meer wordt het beelddenken gezien als iets wezenlijks van de mens: bij de geboorte is ieder mens immers een 100% beelddenker! Een baby neemt de wereld om zich heen waar in beelden, simpelweg omdat hij de taal nog niet beheerst. Gaandeweg de ontwikkeling leert de mens praten. Klanken worden gekoppeld aan beelden.
Op een gegeven moment roept een bekende klank bijvoorbeeld: ‘drinken’ een bepaald beeld op:drinken

Doordat mensen dit beeld weer kunnen oproepen, zijn zij in staat om het woord dat bij een bepaald voorwerp hoort, te koppelen aan het beeld wat zij ervan hebben. Pas wanneer ze deze vertaalslag in hun hoofd hebben gemaakt, horen zij echt wat er gezegd wordt. Het beeld is dus, zeker in de beginjaren, een noodzaak om de taal te leren.

Kinderen die aanleg hebben voor het denken in taal, leren praten door de klanken die zij van volwassenen opvangen te imiteren en passen daarbij al lerende het ordeningsprincipe van volgorde toe. Wat zij vertellen, komt in volgorde overeen met hoe volwassenen het vertellen, op volgorde van tijd: taal denken.
Wanneer dit proces zich goed ontwikkelt, gaat denken in beelden steeds verder over in taal. Rond het tiende levensjaar heeft dit proces zich voltooid en is er normaal gesproken een ‘gezond’ evenwicht ontstaan tussen het beelddenken en het taaldenken (verhoudingen tussen de 40% en de 60%).

-40% beelddenken – 60% taaldenken (De linkerhersenhelft heeft de voorkeur)
-60% beelddenken – 40% taaldenken (De rechterhersenhelft heeft de voorkeur)

Mensen die voor 60%(of meer) in beelden kunnen en/of blijven denken, noemen we ‘beelddenkers’. De ‘taaldenkers’ zullen voor 60% (of meer) in taal kunnen en/of blijven denken.
Er is met opzet gekozen voor de formulering: ‘kunnen en/of blijven’. Er is immers een aantal mensen dat beide manieren van denken optimaal kan gebruiken al naar gelang de situatie waarin ze zich bevinden. Een ideale situatie dus!

Ieder mens houdt dus in zekere zin het vermogen om voor een gedeelte in beelden te denken!

Taaldenken
Dominante linker hersenhelft, verbale cognitieve leerstijl

Taaldenken is een analytische leerstijl met een voorkeur voor taal. Taaldenkers verwerken hun informatie achter elkaar vanuit de kern en op volgorde. Ze zijn gericht op details en werken gestructureerd. Een taaldenker  onthoudt de leerstof letterlijk! Deze manier van leren sluit goed aan bij ons talige onderwijssysteem. Taaldenkers scoren op school!

Beelddenken
Dominante rechter hersenhelft, visuele cognitieve leerstijl

Beeldenkers verwerven en verwerken hun informatie snel, associatief, creatief. Van het geheel gaan ze naar de kern. Door eigen ervaringen en kennis  toe te voegen aan nieuw verworven informatie zien zij logische verbanden. Beelddenkers werken vanuit inzicht en doorzicht. Beelddenken op zich hoeft zéker niet altijd voor problemen te zorgen op school. Echter kinderen met een extreem(meer dan 60%) uitgesproken visuele cognitieve leerstijl kunnen het lastig krijgen binnen het onderwijs omdat het onderwijs grotendeels aansluit bij de informatieverwerving en verwerking van een taaldenker. In bijna alle gevallen duidt een extreem percentage in beelddenken op een dieperliggende oorzaak van leer- en gedragsproblemen. Er is een oorzaak waarom het taaldenken onvoldoende op gang is gekomen.

Dit alles is vast te stellen na een screening.

 Filmpje: Beelddenken

Beelddenker of taaldenker?

Testvraag: Waar denk je aan bij het woord ‘APPEL’?

Beelddenken
Je ziet in gedachten voor je:
appel
Taaldenken
Je krijgt in gedachten de letters:
A-P-P-E-L

Filmpje: Beelddenken in de praktijk

Geen beelddenker, toch leerachterstand?

Daarnaast is er een grote groep kinderen die aanleg heeft voor het taaldenken, maar waarbij de ontwikkeling van het taaldenken onvoldoende opgang komt. Deze kinderen blijven langer in beelden denken (het primaire denken). Ze hebben moeite met het automatiseren en executieve vaardigheden (plannen, organiseren, redeneren, creëren) zijn onvoldoende ontwikkeld. Hersenhelften zijn onvoldoende in balans ontwikkeld en kunnen niet goed samenwerken waardoor leer- en gedragsproblemen kunnen ontstaan. Werken aan balans is noodzakelijk!

Is mijn kind een beelddenker?

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera